T-banebilder 14 december 2004
                     Robert 

                                          
Robert kör Conrad


Robert Farsta Strand


Robert Farsta Strand2


Filosof i andra änden


Filosof2