Kapitel 7                                       Tillbaka till Innehållsförteckningen